انتصاب معاون پژوهش موسسه روستاشناسی کشور

در راستای لزوم توجه به مناطق محروم و توسعه پایدار روستایی طی حکمی از سوی مدیرعامل موسسه روستاشناسی کشور، امیر فضلی اصانلو به عنوان معاون توسعه و پژوهش این مؤسسه معرفی شد.
به گزارش عصر خبر، از جمله سوابق وي، مديريت در بخش های مختلف علمی و فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگ و هنر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نگارش ده ها مقاله و کتاب علمی و پژوهشی می باشد.
شایان ذکر است ،موسسه روستاشناسي ايران با هدف شناسايي ، جمع آوري ، پردازش و ذخيره سازي اطلاعات مربوط به وضعيتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و طبيعي حال حاضر روستاهای كشور در قالب یک دائره المعارف بزرگ … ايجاد زمينه شناخت ظرفيتهاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و طبيعي روستاهای كشور… ايجاد زمينه تحقيق و برنامه ريزي در جهت توسعه مناطق روستايي كشور … كمك به افزايش اطلاعات مديران ، كارشناسان ، پژوهشگران و سياستگذاران توسعه ، بالاخص توسعه روستايي … صرفه جويي در وقت و هزينه گروههاي تحقيقاتي … اطلاع رساني به منظور پرهيز از دوباره كاري در فعاليتهاي وزارتخانه ها ، سازمانها ومؤسسات دست اندركار مسايل روستايي كشور … تکمیل پورتال ww.roosta.ir در سال ۱۳۸۹ آغاز به كار نمود.